Mae rhai poblogaethau â risg uwch o salwch oherwydd ffactorau genetig, ymddygiadol, economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol. Rôl allweddol iechyd y cyhoedd yw deall anghydraddoldebau iechyd ar draws poblogaethau gwahanol a gweithio gyda phartneriaid i wella cyfleoedd bywyd pawb.


Chwilio am bwnc penodol?

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.