Ethnigrwydd

Ethnigrwydd

Yn 2017-2019, amcangyfrifwyd bod 5.2% o’r boblogaeth yng Nghymru yn nodi nad ydynt yn wyn gyda’r nifer fwyaf, 74,500, yn nodi eu bod yn Asiaidd (StatsCymru, 2020).  Mae grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn gyffredinol yn fwy tebygol o nodi salwch, ac mae salwch yn dechrau yn iau nag ymysg pobl Prydeinig Gwyn.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Gweithredu lleol ar anghydraddoldebau iechyd Deall a lleihau anghydraddoldebau ethnig mewn iechyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Public Health England

Ethnigrwydd ac Iechyd yng Nghymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sut mae tlodi, ethnigrwydd a rhwydweithiau cymdeithasol yn gysylltiedig? – Ar gael yn Saesneg yn unig

Joseph Rowntree Foundation

Ffeithiau a ffigurau ethnigrwydd – Ar gael yn Saesneg yn unig

GOV.UK

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig