Mae amodau byw yn cynnwys tai, mynediad at addysg a gwaith, yr amgylchedd adeiledig ac ansawdd aer, yn cael effaith sylweddol ar ganlyniadau iechyd ac anghydraddoldebau iechyd trwy gydol ein bywydau.


Chwilio am bwnc penodol?

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.