Mae lles meddwl yn ymwneud â’n gallu i deimlo’n hyderus ynom ni ein hunain, datblygu a chynnal perthnasoedd cefnogol, cael teimlad o ddiben, byw a gweithio’n gynhyrchiol, ymdopi â straen dyddiol ac addasu’n gadarnhaol i newid.


Chwilio am bwnc penodol?

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.