E-Fwletin

Awst 2023

Mynd i’r Afael ag Anghydraddoldebau Iechyd yng Nghymru

Rhifyn cyfredol

Croeso i e-fwletin mis Awst sy’n canolbwyntio ar anghydraddoldebau iechyd. Mae anghydraddoldebau iechyd yn deillio o amrywiaeth o ffactorau rhyng-gysylltiedig yn cynnwys mynediad at wasanaethau gofal iechyd, ymddygiad yn ymwneud ag iechyd, lles meddyliol, cydlyniant cymdeithasol a phenderfynyddion ehangach iechyd fel arian ac adnoddau, addysg, gwaith, tai a’r amgylcheddau adeiledig a naturiol.


Cyfrannu at ein e-fwletinau

A oes gennych chi adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein e-fwletinau.

Bydd ein ffurflen cyflwyno erthyglau yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am nifer y geiriau, cynllun eich erthygl ac arweiniad ar gyfer delweddau

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig