GIG Gwyrdd | Mehefin 2022

Yn dilyn ein gweminar ddiweddar ar Ofal Sylfaenol Gwyrddach, mae’r e-fwletin yma’n cynnwys gwybodaeth am fentrau sydd yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng newid hinsawdd a gofal iechyd. Mae’n amlinellu rhai o’r newidiadau ymarferol ar gyfer y rheiny sy’n gweithio mewn gofal sylfaenol a chymunedol i wella ymarfer o ddydd i ddydd yn ymwneud â chynaliadwyedd amgylcheddol.

Rhifyn

Mehefin 2022

Rhifyn blaenorol

Agweddau ac ymddygiad y cyhoedd yn ystod pandemig COVID-19, ymagwedd gwyddor ymddygiad
Mai 2022

Darllen Mwy

Rhifynnau diweddar

Dulliau seil...

Mehefin 2024

Addysg yng N...

Ebrill 2024

Cynllunio ac...

Mawrth 2024

Gweld pob rhifyn arall

Edrychwch ar rifynnau eraill o’n E-Fwlein i ddarllen mwy am ein testunau.

Gweld pob rhifyn

Cyfrannu at ein e-fwletinau

A oes gennych chi adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein e-fwletinau.

Bydd ein ffurflen cyflwyno erthyglau yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am nifer y geiriau, cynllun eich erthygl ac arweiniad ar gyfer delweddau

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig