GIG Gwyrdd | Mehefin 2022

Yn dilyn ein gweminar ddiweddar ar Ofal Sylfaenol Gwyrddach, mae’r e-fwletin yma’n cynnwys gwybodaeth am fentrau sydd yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng newid hinsawdd a gofal iechyd. Mae’n amlinellu rhai o’r newidiadau ymarferol ar gyfer y rheiny sy’n gweithio mewn gofal sylfaenol a chymunedol i wella ymarfer o ddydd i ddydd yn ymwneud â chynaliadwyedd amgylcheddol.

Rhifyn

Mehefin 2022

Rhifyn blaenorol

Agweddau ac ymddygiad y cyhoedd yn ystod pandemig COVID-19, ymagwedd gwyddor ymddygiad
Mai 2022

Darllen Mwy

Rhifynnau diweddar

Plant a̵...

Tachwedd 2023

Meddwl Trwy ...

Hydref 2023

Camddefnyddi...

Medi 2023

Gweld pob rhifyn arall

Edrychwch ar rifynnau eraill o’n E-Fwlein i ddarllen mwy am ein testunau.

Gweld pob rhifyn

Cyfrannu at ein e-fwletinau

A oes gennych chi adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein e-fwletinau.

Bydd ein ffurflen cyflwyno erthyglau yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am nifer y geiriau, cynllun eich erthygl ac arweiniad ar gyfer delweddau

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig