Ymddygiad sy’n gysylltiedig ag iechyd

Mae’r rhain yn gamau y mae unigolion yn eu cymryd sydd yn effeithio ar eu hiechyd a’u lles ac yn cynnwys ymddygiad niweidiol fel smygu, ymddygiad sydd yn diogelu iechyd, gan gynnwys gweithgarwch corfforol a bwyta deiet iach ac ymddygiad ceisio iechyd fel mynd at y meddyg neu’r deintydd.


Chwilio am bwnc penodol?

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.