‘Cymru Ddi-fwg: Strategaeth hirdymor Cymru ar gyfer rheoli tybaco’ yw strategaeth Llywodraeth Cymru hyd at 2030 ar gyfer rheoli tybaco. Mae’r strategaeth yn anelu at gael cyfradd cyffredinrwydd smygu o lai na 5% ymhlith oedolion erbyn 2030.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Deddfwriaeth ddi-fwg

Llywodraeth Cymru

Penawdau Ystadegau Cymru: Y ffigurau diweddaraf ar gyfer rheoli smygu a thybaco yng Nghymru

Ash Cymru

Cymru Ddi-fwg: Strategaeth hirdymor Cymru ar gyfer rheoli tybaco

Llywodraeth Cymru

WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000–2030

Sefydliad Iechyd y Byd

Fepio ymhlith plant a phobl ifanc yng Nghymru: Grŵp Ymateb i Ddigwyddiad Adroddiad Digwyddiad

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig