Er bod cyfran y boblogaeth o smygwyr wedi gostwng yng Nghymru, mae ychydig o dan 1 mewn 4 (18%) o’r boblogaeth sydd yn oedolion yn dal i smygu ac mae pobl sydd yn byw yn y cymunedau mwyaf difreintiedig dros ddwywaith yn fwy tebygol o smygu (StatsCymru, 2020).  Mae smygu’n dal i roi cyfrif am fwy na 5000 o farwolaethau y flwyddyn yng Nghymru (Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2021 ac mae’n cynyddu’r risg o nifer o glefydau yn cynnwys canser yr ysgyfaint, clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint a chlefyd coronaidd y galon.  Me’r defnydd parhaus o dybaco yn rhoi baich sylweddol ar y GIG a’r economi ehangach.  Yng Nghymru, gall smygwyr gael cymorth am ddim i roi’r gorau iddi gan wasanaeth Helpa Fi i Stopio y GIG.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 370

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Deddfwriaeth ddi-fwg

Llywodraeth Cymru

Penawdau Ystadegau Cymru: Y ffigurau diweddaraf ar gyfer rheoli smygu a thybaco yng Nghymru

Ash Cymru

Papur Briffio Smygu ac Anghydraddoldebau – Ar gael yn Saesneg yn unig

Ash Cymru

Smygu a defnydd e-sigaréts ymhlith oedolion (Arolwg Cenedlaethol Cymru): Ebrill 2018 i Mawrth 2019

Llywodraeth Cymru

Strategaeth rheoli tybaco i Gymru

Llywodraeth Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig