Cysylltwch ag Rhwydwaith
Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae’r meysydd wedi eu nodi â seren * yn faes gorfodol

  Ychwanegwch fwy o fanylion am yr hyn yr hoffech chi gysylltu â ni yn ei gylch


  Am ddod yn aelod gyda ni:

  Os ydych chi am ddod yn aelod o Rhwydwaith Iechyd y Cyhoedd Cymru
  Crëwch gyfrif isod.

  Dewch yn Aelod

  Fel arall…

  E-bostiwch ni

  [email protected]

  Ysgrifennwch atom ni

  Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Llawr 5
  Rhif 2 Capital Quarter
  Tyndall Stryd
  Caerdydd
  CF10 4BZ

  Cwynion

  Os oes gennych gŵyn, neu bryder am unrhyw wasanaeth a ddarparwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn gynnwys Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru , plîs cysylltwch gyda ni trwy ei’n tîm cwynion a phryderon.

  Ymholiadau Cyfryngau

  Dylai newyddiadurwyr a chwmnïau cynhyrchu sy’n dymuno cysylltu â Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru gysylltu â Thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ni fydd tîm Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gallu cynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau sy’n gysylltiedig â’r cyfryngau.

  Cysylltwch â Thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru ar:

  0300 003 0277 (24 Awr)