Atal a Gwella ym maes Iechyd a Gofal Iechyd

Nid yw gofal iechyd yn ymwneud â chanfod a thrin clefydau yn unig ond hefyd cefnogi pobl i fyw bywydau iachach a helpu pobl i reoli cyflyrau hirdymor a chynnal ansawdd bywyd da.


Chwilio am bwnc penodol?

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.