Clefydau Trosglwyddadwy

Clefydau Trosglwyddadwy

Mae clefyd trosglwyddadwy (neu heintus) yn unrhyw glefyd y gellir ei drosglwyddo o anifail i berson neu o berson i berson. Mae clefydau trosglwyddadwy yn digwydd pan fydd person neu anifail yn cael ei heintio gan bathogen.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Tueddiadau Clefydau Heintus y DU – Ar gael yn Saesneg yn unig

Houses of Parliament

Clefydau Heintus: Gwybodaeth Fanwl – Ar gael yn Saesneg yn unig

GOV.UK

Gwerthfawrogi ein hiechyd: adroddiad blynyddol 2018-2019 Prif Swyddog Meddygol Cymru

Llywodraeth Cymru

Adroddiadau o heintiau anadlol a wnaed i PHE gan PHE a labordai’r GIG yng Nghymru a Lloegr: wythnos 50, 2020, hyd at wythnos 2, 2021 – Ar gael yn Saesneg yn unig

Public Health England

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig