Public Health Network Wales Cymru

Ein prif ddewisiadau

Ein huchafbwyntiau dewisol o weithgareddau diweddaraf y rhwydwaith

Digwyddiadau Diweddaraf

Diogelu lles meddwl cenedlaethau’r dyfodol

 Mae lles meddwl plant a phobl ifanc yn flaenoriaeth i lawer o sefydliadau yng Nghymru. Bydd y weminar hon o gymorth i chi ganfod yr hyn yr ydym yn ei wybod hyd yn hyn am effaith COVID-19 a’r rhaglen “Ymagwedd Ysgol Gyfan” y mae ysgolion yng Nghymru’n ei rhoi ar waith i hyrwyddo lles meddwl ac emosiynol.

Ymunwch â Nerys Edmonds ac Amy Davies fydd yn:

  • Rhannu’r prif ganfyddiadau a’r argymhellion a geir mewn Asesiad o’r Effaith ar Les Meddwl gan archwilio effeithiau pandemig COVID-19 ar ffactorau amddiffynnol lles meddwl ar gyfer pobl ifanc 10-24 oed
  • Disgrifio nod yr Ymagwedd Ysgol Gyfan tuag at Les Meddwl ac Emosiynol, a sut mae’r rhaglen wedi cael ei gweithredu hyd yn hyn ar draws Cymru
  • Rhannu’r hyn a ddysgwyd o weithgaredd gwerthuso sy’n archwilio sut mae ysgolion uwchradd wedi ymgysylltu â’r broses hunanasesu o adolygu anghenion a chryfderau eu cymuned ysgol.
featured-image

Gweld pob digwyddiad

Rydym yn rhannu ac yn hwyluso digwyddiadau i hysbysu ein haelodau

Gweld pob digwyddiad

Dod yn Aelod

Gallwch elwa ar fynediad cynnar i gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth o Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ein E-Fwletin

Darllenwch ein E-Fwletinau rheolaidd am ddiweddariadau ar destunau cyfredol ac ymchwil.

Rhifyn cyfredol

Gwaith teg ar gyfer iechyd, lles a thegwch

Cyfrannu at ein rhwydwaith

Eisiau cyfrannu at ein E-Fwletin neu’n Podlediad nesaf? Dewch yn aelod i gael eich gwahodd i rannu eich syniadau, ymchwil a’ch newyddion bob mis.

Microphone-img

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.