Public Health Network Wales Cymru

Ein prif ddewisiadau

Ein huchafbwyntiau dewisol o weithgareddau diweddaraf y rhwydwaith

Digwyddiadau Diweddaraf

Gweminar ar ganfyddiadau ymchwil – 6 Gorffennaf 2022

Pandemig COVID-19 yng Nghymru: Bod yn agored i niwed dro ar ôl tro

Trwy gydol y pandemig, mae’r cysyniad o fod ‘yn agored i niwed’ wedi chwarae rôl bwysig yn y mesurau ymateb ac wedi rhoi mewnwelediad i realaeth bywyd y rheiny sydd wedi eu heffeithio fwyaf. Mae’n dangos pobl sydd wedi bod yn fwy tebygol nag eraill i ddioddef salwch a thrallod, a phobl ddylai gael blaenoriaeth o ran cael y brechlyn.

Mae’r weminar hon yn olrhain sut mae dealltwriaeth benodol o’r cysyniad wedi llywio’r ymateb i’r pandemig gan ofal iechyd, llywodraeth Cymru a llywodraeth leol, a sefydliadau cymunedol yng Nghymru gyda ffocws ar ardal Abertawe. Diben dyfyniadau o bolisïau’r pandemig a chyn y pandemig yn ogystal ag o gyfweliadau yw dangos sut mae bod yn agored i niwed wedi cael ei ddeall a’r camau gwahanol a gymerwyd i ymdrin ag ef. Mae’r mewnwelediadau hyn yn awgrymu sut mae’r pendemig wedi cael effeithiau mor annheg ar boblogaeth Cymru.

featured-image

Gweld pob digwyddiad

Rydym yn rhannu ac yn hwyluso digwyddiadau i hysbysu ein haelodau

Gweld pob digwyddiad

Dod yn Aelod

Gallwch elwa ar fynediad cynnar i gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth o Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ein E-Fwletin

Darllenwch ein E-Fwletinau rheolaidd am ddiweddariadau ar destunau cyfredol ac ymchwil.

Rhifyn cyfredol

Agweddau ac ymddygiad y cyhoedd yn ystod pandemig COVID-19, ymagwedd gwyddor ymddygiad

Cyfrannu at ein rhwydwaith

Eisiau cyfrannu at ein E-Fwletin neu’n Podlediad nesaf? Dewch yn aelod i gael eich gwahodd i rannu eich syniadau, ymchwil a’ch newyddion bob mis.

Microphone-img

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.