Public Health Network Wales Cymru

Ein prif ddewisiadau

Ein huchafbwyntiau dewisol o weithgareddau diweddaraf y rhwydwaith

Digwyddiadau Diweddaraf

 04-01-2022

Sut gall busnesau lleol ein helpu i gael adferiad ar ol Covid yn ogystal a mynd i’r afael a newid hinsawdd?

Yn y weminar hon, byddwn yn clywed gan Glenn Bowen sydd yn Gyfarwyddwr Rhaglen Fentrau Canolfan Gydweithredol Cymru.

Mae Canolfan Gydweithredol Cymru yn gydweithfa annibynnol sydd yn gweithio gyda phobl, cymunedau a mentrau i wella eu bywydau a’u bywoliaeth. Maent yn helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru trwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyflwyno prosiectau yn gydweithredol sydd yn darparu sgiliau ac yn mynd i’r afael ag allgáu.

Bydd Glenn yn rhoi trosolwg o fentrau cymdeithasol, cydweithfeydd a busnesau y mae cyflogeion yn berchen arnynt a’r cyfleoedd ar gyfer cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol mewn iechyd a gofal cymdeithasol a’r sector ynni adnewyddadwy.

featured-image

Gweld pob digwyddiad

Rydym yn rhannu ac yn hwyluso digwyddiadau i hysbysu ein haelodau

Gweld pob digwyddiad

Dod yn Aelod

Gallwch elwa ar fynediad cynnar i gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth o Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ein E-Fwletin

Darllenwch ein E-Fwletinau rheolaidd am ddiweddariadau ar destunau cyfredol ac ymchwil.

Rhifyn cyfredol

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru: Edrych yn ôl ar 2021

Edrych yn ôl ar 2021

Cyfrannu at ein rhwydwaith

Eisiau cyfrannu at ein E-Fwletin neu’n Podlediad nesaf? Dewch yn aelod i gael eich gwahodd i rannu eich syniadau, ymchwil a’ch newyddion bob mis.

Microphone-img

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.