Public Health Network Wales Cymru

Ein prif ddewisiadau

Ein huchafbwyntiau dewisol o weithgareddau diweddaraf y rhwydwaith

Digwyddiad Diweddaraf: Gweminar Polisi 12 Hyd 22

Gwneud y gorau o gyfleoedd ar gyfer llesiant meddyliol ar draws polisïau a gwasanaethau gan ddefnyddio Asesiad o’r Effaith ar Lesiant Meddyliol

Bydd y dosbarth meistr hwn yn canolbwyntio ar y broses o Asesiad o’r Effaith ar Lesiant Meddyliol (MWIA), beth ydyw a sut y gellir ei ddefnyddio i hyrwyddo a diogelu llesiant meddyliol ac ysgogi Iechyd Meddwl a Llesiant ym mhob dull Polisi. Bydd y weminar yn cynnwys astudiaethau achos o MWIAs ac yn rhoi cyfleoedd i gyfranogwyr ofyn cwestiynau, trafod y dull gweithredu a chyfrannu at gynlluniau ar gyfer datblygu MWIA yn y dyfodol.

Y dosbarth meistr rhagarweiniol rhyngweithiol hwn yw’r cyntaf yng nghyfres o ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n gysylltiedig â llesiant meddyliol yr hydref hwn.

  featured-image

  Gweld pob digwyddiad

  Rydym yn rhannu ac yn hwyluso digwyddiadau i hysbysu ein haelodau

  Gweld pob digwyddiad

  Dod yn Aelod

  Gallwch elwa ar fynediad cynnar i gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth o Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

  Ein E-Fwletin

  Darllenwch ein E-Fwletinau rheolaidd am ddiweddariadau ar destunau cyfredol ac ymchwil.

  Rhifyn cyfredol

  Anghydraddoldebau Iechyd

  Cyfrannu at ein rhwydwaith

  Eisiau cyfrannu at ein E-Fwletin neu’n Podlediad nesaf? Dewch yn aelod i gael eich gwahodd i rannu eich syniadau, ymchwil a’ch newyddion bob mis.

  Microphone-img

  Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

  Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.