Public Health Network Wales Cymru

Ein prif ddewisiadau

Ein huchafbwyntiau dewisol o weithgareddau diweddaraf y rhwydwaith

Darllenwch ein gweminar diweddaraf: Pam Mae Cydraddoldeb yn Well i Bawb?

 

Wrth gymharu ystod o faterion cymdeithasol a materion iechyd mewn gwledydd cyfoethog, gan gynnwys iechyd meddwl, addysg, gordewdra, ymddiriedaeth a bywyd cymunedol, trais, a lles plant, gwelir bod cymdeithasau sy’n gwneud yn dda mewn un maes yn tueddu i wneud yn dda yn y lleill. Yn yr un modd, mae cymdeithasau sy’n gwneud yn wael mewn un maes yn gwneud yn wael ym mhob un ohonynt. Beth sy’n cyfrif am y gwahaniaeth? Yr hyn sy’n allweddol yw faint o anghydraddoldeb sy’n bodoli ym mhob cymdeithas. Po fwyaf anghyfartal yw’r gymdeithas, y mwyaf o afiechyd a phroblemau cymdeithasol sydd ganddi.

Yn y gweminar hwn rhoddodd yr Athro Richard Wilkinson, cyd-awdur The Spirit Level a The Inner Level, ei safbwynt ar y rhesymau pam mae anghydraddoldebau materol yn gwneud pobl yn fwy anghymdeithasol, yn gwneud rhaniadau statws a dosbarth yn fwy pwerus, yn cynyddu straen, yn niweidio iechyd corfforol ac iechyd meddwl, ac yn rhwystr rhag cynaliadwyedd.

featured-image

Gweld pob digwyddiad

Rydym yn rhannu ac yn hwyluso digwyddiadau i hysbysu ein haelodau

Gweld pob digwyddiad

Dod yn Aelod

Gallwch elwa ar fynediad cynnar i gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth o Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ein E-Fwletin

Darllenwch ein E-Fwletinau rheolaidd am ddiweddariadau ar destunau cyfredol ac ymchwil.

Rhifyn cyfredol

Argyfwng costau byw cymru

Cyfrannu at ein rhwydwaith

Eisiau cyfrannu at ein E-Fwletin neu’n Podlediad nesaf? Dewch yn aelod i gael eich gwahodd i rannu eich syniadau, ymchwil a’ch newyddion bob mis.
Microphone-img

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.