Anghydraddoldebau Iechyd

Anghydraddoldebau Iechyd

Mae anghydraddoldebau iechyd yn wahaniaethau iechyd annheg, systematig, y gellir eu hosgoi, rhwng grwpiau gwahanol o bobl.  Defnyddir y term mewn sawl ffordd wahanol a gall gyfeirio at wahaniaethau mewn:

  • Statws iechyd yn cynnwys disgwyliad oes ac amlygrwydd cyflyrau hirdymor fel diabetes
  • Mynediad at ofal yn cynnwys rhestrau aros ac argaeledd triniaethau
  • Ansawdd a phrofiad o ofal yn cynnwys bodlonrwydd gofal
  • Ymddygiad yn ymwneud ag iechyd fel defnydd o alcohol a smygu
  • Penderfynyddion ehangach iechyd yn cynnwys ansawdd tai a mynediad at waith da

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Deall anghydraddoldebau iechyd a gweithredu arnynt – Ar gael yn Saesneg yn unig

Health Inequalities Portal

Ymgysylltu cymunedol: gwella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

National Institute for Health and Care Excellence

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Comisynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Beth yw anghydraddoldebau iechyd? – Ar gael yn Saesneg yn unig

The Kings Fund

Anghydraddoldebau iechyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Mencap

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig