Cymuned

Cymuned

Nid oes unrhyw ddiffiniad cyffredinol o gymuned ac efallai fod unigolion sydd yn uniaethu â chymuned benodol yn gwneud hynny oherwydd daearyddiaeth, diddordeb cyffredin, gwerthoedd a rennir neu hunaniaeth debyg.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Cysylltu Cymunedau: Strategaeth ar Gyfer Mynd i’r Afael ag Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol a Chreu Cysylltiadau Cymdeithasol Cryfach

Llywodraeth Cymru

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Comisynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Creu lleoedd a mannau iachach ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Datblygu a Rheoli Mannau Chwarae: Pecyn Cymorth Cymunedol

Chwarae Cymru

Cydnerthedd: Deall y rhyng-ddibyniaeth rhwng unigolion a chymunedau

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig