Sut gall busnesau lleol ein helpu i gael adferiad ar ôl Covid yn ogystal â mynd i’r afael â newid hinsawdd?

Yn y weminar hon, clywsom gan Glenn Bowen sydd yn Gyfarwyddwr Rhaglen Fentrau Canolfan Gydweithredol Cymru.

Mae Canolfan Gydweithredol Cymru yn gydweithfa annibynnol sydd yn gweithio gyda phobl, cymunedau a mentrau i wella eu bywydau a’u bywoliaeth. Maent yn helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru trwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyflwyno prosiectau yn gydweithredol sydd yn darparu sgiliau ac yn mynd i’r afael ag allgáu.

Rhoddodd Glenn drosolwg o fentrau cymdeithasol, cydweithfeydd a busnesau y mae cyflogeion yn berchen arnynt a’r cyfleoedd ar gyfer cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol mewn iechyd a gofal cymdeithasol a’r sector ynni adnewyddadwy.

Dyddiad

Mawrth 2022

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig