Blociau adeiladu ar gyfer tegwch rhywedd: Strategaethau ar gyfer dyfodol ffyniannus i fenywod yng Nghymru

Archwiliodd y gweminar hwn y cysylltiadau rhwng rhywedd a phenderfynyddion ehangach iechyd, a thrafododd rôl polisïau rhywedd-gynhwysol wrth ffurfio economïau a systemau iechyd teg. Roedd yn gyfle i edrych ar yr anghydraddoldebau rhywedd cyffredin sy’n effeithio ar iechyd y tu hwnt i wasanaethau iechyd.

Y gweminar:

  • Codi ymwybyddiaeth o’r anghydraddoldebau iechyd a rhyw presennol yng Nghymru
  • Arddangos mentrau llwyddiannus ac arferion gorau sy’n mynd i’r afael â thegwch iechyd a rhywedd
  • Rhoi diweddariad ar bolisïau rhywedd-gynhwysol yng Nghymru ac amlygu eu pwysigrwydd
  • Hwyluso trafodaethau ynglŷn â datrysiadau i leihau annhegwch iechyd yng Nghymru a thu hwnt ar yr un pryd ag annog rhanddeiliaid i gyfrannu syniadau a gwybodaeth.

Dyddiad

Mawrth 2024

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig