Gofal Sylfaenol Gwyrddach: sut gall gofal sylfaenol a gofal yn y gymuned barhau â’r daith tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol a sero net?

Fframwaith a Chynllun Gwobrwyo Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru – Ail-lansiad Blwyddyn 3

Fel gweithiwr proffesiynol ym maes gofal sylfaenol a gofal yn y gymuned, ydych chi’n poeni am effaith eich gwaith ar y newid yn yr hinsawdd neu, yn yr un modd, effaith y newid yn yr hinsawdd ar eich gwaith? Os ydych, ymunwch â digwyddiad ail-lansio Fframwaith a Chynllun Gwobrwyo Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru i ddysgu am y newidiadau ymarferol, syml y gallwch eu gwneud i’ch ymarfer o ddydd i ddydd, a fydd yn gwella’ch cynaliadwyedd amgylcheddol.

Dyddiad

Chwefror 2024

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig