Dull mapio systemau cyfranogol ar gyfer archwilio cyflawniad addysgol yng Nghymru – myfyrdod ar theori ac ymarfer

Rhoddodd y weminar hon drosolwg o benderfynyddion ehangach gwaith yr Uned Iechyd mewn perthynas ag addysg fel penderfynydd iechyd ac yn canolbwyntio ar ddefnyddio dull mapio systemau cyfranogol i ddeall y llwybrau cymhleth sy’n dylanwadu ar ganlyniadau cyflawniad addysgol yng Nghymru. Disgrifiodd y weminar y dull gweithredu, rhoddodd drosolwg o’r map a sut rydym wedi ei ddefnyddio a thrafod y dysgu o ddefnyddio’r dull hwn fel offeryn ar gyfer gweithio gydag eraill i ddeall a rheoli materion iechyd cyhoeddus cymhleth.

Gallai hyn fod o ddiddordeb i bobl sy’n gweithio gydag addysg neu’n ystyried datblygu map systemau yn y dyfodol.

Deilliannau Dysgu:

  • Deall pryd i ddefnyddio mapio systemau cyfranogol a beth sydd angen ei ystyried wrth ddefnyddio’r dull hwn
  • Disgrifio’r llwybrau cymhleth sy’n dylanwadu ar gyflawniad addysgol a sut y gellir defnyddio’r map systemau i lywio gweithredu


Cyflwynwyr:

Christian Heathcote-Elliott – Prif Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus, Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Cathrine Winding – Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus, Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dyddiad

Chwefror 2024

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig