Ein Cynnig Iechyd Byd-eang: Adnewyddu Strategaeth Iechyd Rhyngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae ymgysylltu a dysgu rhyngwladol ym maes iechyd bellach yn bwysicach nag erioed. Mae’n hanfodol i iechyd a lles pobl Cymru i ni rannu dysg, a chyfnewid gwybodaeth, ac adeiladu ar arferion gorau gyda’n partneriaid ledled y byd.

Cyflwynodd y weminar Strategaeth Iechyd Rhyngwladol adnewyddedig Iechyd Cyhoeddus Cymru, a beth yw’r strategaeth, a pham maen’n bwysig.

Siaradodd yr Athro Fu-Meng Khaw o Iechyd Cyhoeddus Cymru am ei waith iechyd rhyngwladol trwy ei rôl fel arweinydd sefydliadol Cymdeithas Ryngwladol Sefydliadau Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol (IANPHI) a chyd-gadeirydd rhwydwaith Canolbwynt Cenedlaethol IANPHI. Bydd mynychwyr yn arwain at botensial cydweithredu iechyd rhyngwladol a’r cyfleoedd a ddaw yn eu sgil.

Dyddiad

Rhagfyr 2023

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig