Gweithgarwch Corfforol

Gweithgarwch Corfforol

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO, 2021) yn diffinio Gweithgarwch Corfforol fel unrhyw symudiad corfforol sydd yn cael ei gynhyrchu gan gyhyrau ysgerbydol sydd angen rhyddhau egni.  Mae Gweithgarwch Corfforol felly’n cynnwys symudiadau’r corff sydd yn digwydd yn y gwaith, yn y cartref, wrth deithio i leoedd neu yn ystod amser hamdden person.  Mae Gweithgarwch Corfforol cymedrol, fel cerdded yn sionc neu feicio, a Gweithgarwch Corfforol dwys, yn gwella iechyd.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 370

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Canllawiau Gweithgarwch Corfforol Prif Swyddog Meddygol y DU – Ar gael yn Saesneg yn unig

UK Chief Medical Officers

Cynllun Gweithredu Teithio Llesol i Gymru

Llywodraeth Cymru

Strategaeth Chwaraeon Cymru

Chwaraeon Cymru

Cynllun Gweithredu Byd-eang ar Weithgaredd Corfforol 2018-2030 – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Iechyd y Byd

Pecyn Cymorth Teithio Llesol i’r Ysgol

Grwp Trawsbleidiol ar y Ddeddf Teithio Llesol

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig