Creu lleoedd a mannau iach – gweminar

Bydd y gweminar o Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru helpu cyfranogwyr i ddeall y cyfraniad y gall cynllunio a chreu lleoedd ei wneud i fynd i’r afael â rhai o’r heriau iechyd mawr sy’n wynebu cymunedau.

Dyddiad

Mawrth 2022

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig