Mae Iechyd y Geg yn cael ei ddiffinio gan Sefydliad Iechyd y Byd fel: “cyflwr y geg, y dannedd a’r strwythurau orowynebol sy’n galluogi unigolion i gyflawni swyddogaethau hanfodol fel bwyta, anadlu a siarad ac sy’n cynnwys dimensiynau seicogymdeithasol fel hunanhyder, lles a’r gallu i gymdeithasu a gweithio heb boen, anghysur ac embaras”.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Iechyd y geg a deintyddol

Llywodraeth Cymru

Cynllun Gwên: gwella iechyd deintyddol plant

Llywodraeth Cymru

Mynd i’r afael â iechyd genau gwael yng Nghymru

Prifysgol Caerdydd

Iechyd Deintyddol y Cyhoedd

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cymru Iachach: Ymateb y Gwasanaethau Deintyddol ac Iechyd y Geg

Llywodraeth Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig