Mae iechyd y geg yn hanfodol i iechyd cyffredinol ac ansawdd bywyd.  Mae’n gyflwr o fod yn rhydd rhag poen yn y geg a’r wyneb, canser y geg neu’r gwddf, haint a briwiau yn y geg, clefyd periodontol (y deintgig), pydredd dannedd, colli dannedd, a chlefydau ac anhwylderau eraill sydd yn cyfyngu ar allu unigolyn i gnoi, gwenu, siarad, a llesiant seicogymdeithasol (Sefydliad Iechyd y Byd Ewrop).  Mae ffactorau risg ar gyfer iechyd y geg gwael yn cynnwys defnydd o dybaco, defnydd o alcohol a deiet yn llawn siwgr.  Mae ataliaeth yn allweddol i wella iechyd y geg ac mae’n cynnwys ffordd o fyw iach, hylendid y geg da yn ddyddiol (brwsio dannedd ddwywaith y dydd o leiaf gyda phast dannedd sydd yn cynnwys fflworid) a chael archwiliadau deintyddol rheolaidd.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 370

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Iechyd y geg a deintyddol

Llywodraeth Cymru

Cynllun Gwên: gwella iechyd deintyddol plant

Llywodraeth Cymru

Mynd i’r afael â iechyd genau gwael yng Nghymru

Prifysgol Caerdydd

Iechyd y geg – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Iechyd y Byd

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig