Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd (WHO, 2006), mae iechyd rhywiol yn ‘…gyflwr o les corfforol, emosiynol, meddyliol a chymdeithasol mewn perthynas â rhywioldeb; nid absenoldeb clefyd, trafferthion neu lesgedd yn unig ydyw.  Mae iechyd rhywiol yn gofyn am ymagwedd gadarnhaol a pharchus tuag at rywioldeb a pherthynas rywiol, yn ogystal â’r posibilrwydd o gael profiadau rhywiol pleserus a diogel, yn rhydd rhag gorfodaeth, gwahaniaethu a thrais.  Er mwyn caffael a chynnal iechyd rhywiol, mae’n rhaid parchu, diogelu a bodloni hawliau rhywiol pob person.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 370

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Adolygiad o Iechyd Rhywiol yng Nghymru – Ar gael yn Saesneg yn unig

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Adolygiad o Wasanaethau Iechyd Rhywiol a HIV yng Nghymru, 2017: Darpariaeth Gwasanaeth Bresennol – Ar gael yn Saesneg yn unig

Iechyd Cyhoeddus Cymru

‘Paratoi ar gyfer PrEP?’ Adolygiad o’r Dystiolaeth Bresennol ar gyfer Proffylacsis Cyn-gysylltiad (PrEP) ar gyfer atal haint HIV yng Nghymru – Ar gael yn Saesneg yn unig

Iechyd Cyhoeddus Cymru

PROFFYLACSIS CYN-GYSYLLTIAD (PREP) AR GYFER HIV – CANLLAW GWASANAETH – Ar gael yn Saesneg yn unig

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cynllun Gweithredu HIV i Gymru 2023 i 2026

Llywodraeth Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig