Sylweddau seicoweithredol (yn cynnwys alcohol)

Sylweddau seicoweithredol (yn cynnwys alcohol)

Cyffuriau seicoweithredol yw’r sylweddau hynny sydd yn effeithio ar wybyddiaeth, rheoleiddiad emosiynol, ymddygiad a ffisioleg.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 370

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Canllaw i Iechyd Cyhoeddus a Thrwyddedu Alcohol yng Nghymru: Gweithio Gyda’n Gilydd i Atal Niwed sy’n Gysylltiedig ag Alcohol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyfeiriadedd ac integreiddio polisi alcohol lleol a chenedlaethol yng Nghymru a Lloegr – Ar gael yn Saesneg yn unig

Alcohol Change UK

Cynllun cyflawni ar gyfer camddefnyddio sylweddau 2019 i 2022

Llywodraeth Cymru

Canllawiau ar gyfer addysg camddefnyddio sylweddau

Llywodraeth Cymru

Troseddau Cyffuriau – Ar gael yn Saesneg yn unig

Crown Prosecution Service

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig