Mae alcohol yn sylwedd seicoweithredol all arwain at ddibyniaeth ac mae’n cael effaith niweidiol ar iechyd corfforol a meddyliol person. Mae wedi ei nodi fel ffactor achosol mewn dros 200 o gyflyrau meddygol ac mae’n achosi niwed ehangach i gymunedau, yr economi ac yn rhoi baich sylweddol ar y GIG.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Cynllun cyflawni ar gyfer camddefnyddio sylweddau 2019 i 2022

Llywodraeth Cymru

Canllaw i Iechyd Cyhoeddus a Thrwyddedu Alcohol yng Nghymru: Gweithio Gyda’n Gilydd i Atal Niwed sy’n Gysylltiedig ag Alcohol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ystyried Eich Yfed

Iechyd Cyhoeddus Cymru and Drinkwise Wales

Cyfeiriadedd ac integreiddio polisi alcohol lleol a chenedlaethol yng Nghymru a Lloegr – Ar gael yn Saesneg yn unig

Alcohol Change UK

Troseddau Cyffuriau – Ar gael yn Saesneg yn unig

Crown Prosecution Service

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig