Mae bwyta deiet iach trwy gydol bywyd yn ganolog i iechyd a lles da – nid ydym yn bwyta i fyw yn unig, ond er cysur ac i gymdeithasu a dathlu achlysuron arbennig. Mae bwyta deiet cytbwys, maethlon yn helpu i atal diffyg maeth a lleihau’r risg o glefydau anhrosglwyddadwy fel diabetes math 2, clefyd y galon, strôc a chanserau penodol. Fodd bynnag, gyda’r cynnydd yn y defnydd o fwydydd wedi eu prosesu, mae pobl yn bwyta mwy o fwyd sydd yn ddwys o ran egni ac yn uchel mewn brasterau, siwgr rhydd a halen. Mae llawer o bobl ddim yn bwyta digon o ffrwythau, llysiau a ffibr deietegol arall fel grawn cyflawn . Mae bwyd yn aml yn rhan allweddol o gymdeithasu a’r ffordd yr ydym yn dathlu achlysuron arbennig, felly mae gwneud amser i fwynhau paratoi a bwyta bwyd yn bwysig hefyd. (Addaswyd o Sefydliad Iechyd y Byd, 2020).

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 370

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Canllaw Bwyta’n Iach – Ar gael yn Saesneg yn unig

GOV.UK

Blwyddyn o Fwyd Plant: Adolygiad Cynnydd o Bolisi Bwyd a Maeth Plant ar draws Pedair Gwlad y DU 2019-2020 – Ar gael yn Saesneg yn unig

Food Foundation

Datganiad Polisi: Deiet Cynaliadwy yn Amgylcheddol – Ar gael yn Saesneg yn unig

British Dietetic Association (BDA)

Gweithio’n gydweithredol ar gyfer systemau bwyd cynaliadwy a chyfiawn – Ar gael yn Saesneg yn unig

Co-operative Party

Canllawiau bwyd a maeth ar gyfer lleoliadau gofal plant

Llywodraeth Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig