Mae bwyta diet iach trwy gydol bywyd yn ganolog i iechyd a lles da. Gall helpu pobl i deimlo’u gorau, gan ddarparu’r maetholion y mae ar y corff eu hangen. Mae’n cyfrannu at atal camfaethiad a chlefydau anhrosglwyddadwy, fel diabetes math 2, clefyd y galon, strôc a chanserau penodol, a bod pwysau’r corff yn iach ac yn cael eu cynnal.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Canllaw Bwyta’n Dda

Llywodraeth Cymru

Gweithio’n gydweithredol ar gyfer systemau bwyd cynaliadwy a chyfiawn – Ar gael yn Saesneg yn unig

Co-operative Party

Promoting healthy environments, skills and communities in Wales: the Nutrition Skills for Life® programme – Ar gael yn Saesneg yn unig

Williams J. L a Elliott M

Ffordd o fyw oedolion (Arolwg Cenedlaethol Cymru): Ebrill 2021 i Fawrth 2022

Llywodraeth Cymru

Bwyd a maeth ar gyfer lleoliadau gofal plant

Llywodraeth Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig