Gweithredu’r Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol yng Nghymru

Croeso i e-fwletin mis Gorffennaf. Y mis hwn rydym yn edrych yn agosach ar y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol. Daeth y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol i rym yng Nghymru ar 31 Mawrth 2021 a’i nod yw darparu canlyniadau gwell i’r rhai sy’n profi anfantais economaidd-gymdeithasol mewn meysydd fel iechyd, disgwyliad oes a chyrhaeddiad addysgol.

Rhifyn

Gorffennaf 2023

Rhifyn blaenorol

Mynd i’r afael â phroblemau iechyd cyhoeddus cymhleth – yr angen am gydweithredu a phartneriaethau effeithiol
Mehefin 2023

Darllen Mwy

Rhifynnau diweddar

Addysg yng N...

Ebrill 2024

Cynllunio ac...

Mawrth 2024

Deall a mynd...

Chwefror 2024

Gweld pob rhifyn arall

Edrychwch ar rifynnau eraill o’n E-Fwlein i ddarllen mwy am ein testunau.

Gweld pob rhifyn

Cyfrannu at ein e-fwletinau

A oes gennych chi adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein e-fwletinau.

Bydd ein ffurflen cyflwyno erthyglau yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am nifer y geiriau, cynllun eich erthygl ac arweiniad ar gyfer delweddau

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig