Mynd i’r Afael ag Anghydraddoldebau Iechyd yng Nghymru

Croeso i e-fwletin mis Awst sy’n canolbwyntio ar anghydraddoldebau iechyd. Mae anghydraddoldebau iechyd yn deillio o amrywiaeth o ffactorau rhyng-gysylltiedig yn cynnwys mynediad at wasanaethau gofal iechyd, ymddygiad yn ymwneud ag iechyd, lles meddyliol, cydlyniant cymdeithasol a phenderfynyddion ehangach iechyd fel arian ac adnoddau, addysg, gwaith, tai a’r amgylcheddau adeiledig a naturiol.

Rhifyn

Awst 2023

Rhifyn blaenorol

Gweithredu’r Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol yng Nghymru
Gorffennaf 2023

Darllen Mwy

Rhifynnau diweddar

Addysg yng N...

Ebrill 2024

Cynllunio ac...

Mawrth 2024

Deall a mynd...

Chwefror 2024

Gweld pob rhifyn arall

Edrychwch ar rifynnau eraill o’n E-Fwlein i ddarllen mwy am ein testunau.

Gweld pob rhifyn

Cyfrannu at ein e-fwletinau

A oes gennych chi adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein e-fwletinau.

Bydd ein ffurflen cyflwyno erthyglau yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am nifer y geiriau, cynllun eich erthygl ac arweiniad ar gyfer delweddau

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig