Dulliau seiliedig ar leoedd i wella iechyd a lleihau anghydraddoldebau

Gall defnyddio dull seiliedig ar le o wella iechyd a lleihau anghydraddoldebau roi gwell dealltwriaeth i ni o sut i gydlynu camau gweithredu a buddsoddiadau i wella ansawdd bywyd cymunedau. Mae anghydraddoldebau iechyd yn codi oherwydd yr amodau lle cawn ein geni, tyfu, byw, gweithio ac oedran. Mae’r cyflyrau hyn yn dylanwadu ar ein cyfleoedd ar gyfer iechyd da, a sut rydym yn meddwl, yn teimlo ac yn gweithredu, ac mae hyn yn siapio ein hiechyd meddwl, ein hiechyd corfforol a’n lles. Trwy gymryd ymagwedd gydgysylltiedig sy’n seiliedig ar le, gallwn wella amodau cymunedau a fydd yn cefnogi pobl i fyw bywydau iachach mewn cymuned sy’n eu hannog i ffynnu.

Rhifyn

Mehefin 2024

Rhifyn blaenorol

Addysg yng Nghymru
Ebrill 2024

Darllen Mwy

Rhifynnau diweddar

Addysg yng N...

Ebrill 2024

Cynllunio ac...

Mawrth 2024

Deall a mynd...

Chwefror 2024

Gweld pob rhifyn arall

Edrychwch ar rifynnau eraill o’n E-Fwlein i ddarllen mwy am ein testunau.

Gweld pob rhifyn

Cyfrannu at ein e-fwletinau

A oes gennych chi adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein e-fwletinau.

Bydd ein ffurflen cyflwyno erthyglau yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am nifer y geiriau, cynllun eich erthygl ac arweiniad ar gyfer delweddau

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig