Anghydraddoldebau Iechyd

Mae anghydraddoldebau iechyd yn deillio o amrywiaeth o ffactorau rhyng-gysylltiedig yn cynnwys mynediad at wasanaethau gofal iechyd, ymddygiad yn ymwneud ag iechyd, lles meddwl, cydlyniant cymdeithasol a phenderfynyddion ehangach iechyd fel ansawdd tai, mynediad at waith teg, tlodi ac ansawdd aer. Mae’r e-fwletin hwn yn cynnwys erthyglau o fentrau ar draws Cymru sydd yn canolbwyntio ar leihau anghydraddoldebau iechyd ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu leol.

Rhifyn

Awst 2022

Tagiau

Rhifyn blaenorol

Gwaith teg ar gyfer iechyd, lles a thegwch
Gorffennaf 2022

Darllen Mwy

Rhifynnau diweddar

Gwaith teg a...

Gorffennaf 2022

GIG Gwyrdd |...

Gorffennaf 2022

GIG Gwyrdd |...

Mehefin 2022

Gweld pob rhifyn arall

Edrychwch ar rifynnau eraill o’n E-Fwlein i ddarllen mwy am ein testunau.

Gweld pob rhifyn

Cyfrannu at ein e-fwletinau

A oes gennych chi adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein e-fwletinau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig