Camddefnyddio Alcohol a Sylweddau

Croeso i e-fwletin Medi. Y mis hwn mae’r ffocws ar gamddefnyddio alcohol a sylweddau. Diffinnir camddefnyddio neu’r camddefnydd o sylweddau fel camddefnydd parhaus o unrhyw sylwedd seicoweithredol sydd yn niweidiol neu’n beryglus i les, iechyd, sefyllfa gymdeithasol a chyfrifoldebau person. Dibyniaeth ar alcohol yw’r math mwyaf cyffredin o gamddefnyddio sylweddau, ond mae unrhyw gyffur, wedi eu cynnwys yn y categori hwn, yn yr un modd â chamddefnyddio glud ac erosolau a meddyginiaethau presgripsiwn.

Rhifyn

Medi 2023

Rhifyn blaenorol

Mynd i’r Afael ag Anghydraddoldebau Iechyd yng Nghymru
Awst 2023

Darllen Mwy

Rhifynnau diweddar

Addysg yng N...

Ebrill 2024

Cynllunio ac...

Mawrth 2024

Deall a mynd...

Chwefror 2024

Gweld pob rhifyn arall

Edrychwch ar rifynnau eraill o’n E-Fwlein i ddarllen mwy am ein testunau.

Gweld pob rhifyn

Cyfrannu at ein e-fwletinau

A oes gennych chi adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein e-fwletinau.

Bydd ein ffurflen cyflwyno erthyglau yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am nifer y geiriau, cynllun eich erthygl ac arweiniad ar gyfer delweddau

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig