Straen a chadernid

Straen a chadernid

Straen yw ymateb ffisiolegol a seicolegol y corff i sefyllfa neu ddigwyddiad mewn bywyd ( ‘dirboenwr’).  Gall ymatebion pobl i ddirboenwyr amrywio’n fawr yn dibynnu ar ffactorau genetig, ffisiolegol, cymdeithasol ac amgylcheddol.  Mae ymateb i straen yn cael ei ysgogi’n aml pan fydd person yn profi rhywbeth newydd, annisgwyl neu pan nad oes ganddynt lawer o reolaeth dros sefyllfa.  Er nad yw straen ynddo’i hun yn broblem iechyd meddwl, gall profi straen dros gyfnod estynedig arwain at iselder, gorbryder, hunan-niweidio neu broblemau iechyd corfforol fel clefyd cardiofasgwlaidd (Sefydliad Iechyd Meddwl, 2018).

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Straen: Sut Ydym yn Ymdopi? – Ar gael yn Saesneg yn unig

Mental Health Foundation

Sut i… Reoli a lleihau straen – Ar gael yn Saesneg yn unig

Mental Health Foundation

Byd pandemig COVID-19 a thu hwnt: Effaith Gweithio Gartref ac Ystwyth ar iechyd y cyhoedd yng Nghymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Straen – Ar gael yn Saesneg yn unig

MIND

Cydnerthedd: Deall y rhyng-ddibyniaeth rhwng unigolion a chymunedau

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig