Mae tlodi, amddifadedd cymharol ac allgau cymdeithasol yn cael effaith sylweddol ar iechyd a marwolaethau cyn pryd, ac mae rhai grwpiau cymdeithasol yn wynebu llawer mwy o risg o fyw mewn tlodi nag eraill. Mae tlodi absoliwt - diffyg hanfodion materol sylfaenol bywyd - yn parhau i fodoli, hyd yn oed yng ngwledydd cyfoethocaf Ewrop. Pobl ddi-waith, llawer o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, gweithwyr gwadd, pobl anabl, ffoaduriaid a phobl ddigartref sy’n wynebu’r risg fwyaf. Pobl sy’n byw ar y stryd sy’n dioddef y cyfraddau uchaf o farwolaethau cyn pryd.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Sefydliad Bevan

Sefydliad Bevan

Tlodi plant

Llywodraeth Cymru

Ystadegau cysylltiedig â thlodi

Llywodraeth Cymru

A yw Cymru’n Decach? Cyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol 2018

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol: arweiniad ac adnoddau ar gyfer cyrff cyhoeddus

Llywodraeth Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig