Mae’r berthynas rhwng incwm isel ac iechyd gwael yn un sefydlog. Mae’n gweithredu mewn sawl ffordd. Mae pobl ag incwm isel yn ymatal rhag prynu nwyddau a gwasanaethau sydd yn cynnal neu’n gwella iechyd neu’n cael eu gorfodi i brynu nwyddau a gwasanaethau rhatach all gynyddu risg i iechyd. Mae incwm isel hefyd yn atal pobl rhag cymryd rhan mewn bywyd cymdeithasol ac yn gallu arwain atynt yn teimlo eu bod yn llai teilwng neu bod ganddynt statws is mewn cymdeithas na phobl mwy cefnog. Gall y berthynas weithredu yn y ddau gyfeiriad: gall incwm isel arwain at iechyd gwael a gall salwch arwain at allu i ennill llai.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Gosod tegwch iechyd wrth wraidd ymateb ac adferiad cynaliadwy COVID-19: Adeiladu bywydau llewyrchus i bawb yng Nghymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Arian a chynhwysiant ariannol

Llywodraeth Cymru

Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Money and Pensions Service

Elusen Ddyledion Step Change – Ar gael yn Saesneg yn unig

Step Change Debt Charity

Sut mae arian yn dylanwadu ar iechyd? – Ar gael yn Saesneg yn unig

Joseph Rowntree Foundation

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig