Cyflogaeth

Cyflogaeth

Mae’r cysylltiadau rhwng iechyd, cyflogaeth, cynhyrchiant a thlodi yn tanlinellu pwysigrwydd hanfodol gwella iechyd y boblogaeth o oed gweithio i gyflawni cyfiawnder cymdeithasol gwell a thwf economaidd uwch. Fel penderfynydd ehangach iechyd, mae cyflogaeth (a diffyg cyflogaeth) yn chwarae rhan sylweddol mewn canlyniadau iechyd y cyhoedd, anghydraddoldeb iechyd a thegwch iechyd.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Ffyniant i bawb: Cynllun Gweithredu Economaidd 2020

Llywodraeth Cymru

Lles Cymru: 2020

Llywodraeth Cymru

Ystadegau Economaidd Allweddol, Ionawr 2021 – Ar gael yn Saesneg yn unig

Llywodraeth Cymru

Cyflogaeth a diweithdra: Sut mae gwaith yn effeithio ar eich iechyd? 2019 – Ar gael yn Saesneg yn unig

The Health Foundation

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig