Mae Adroddiad Comisiwn Gwaith Teg Cymru (2019) yn diffinio gwaith teg fel a ganlyn: “Gwaith teg yw pan fydd gweithwyr yn cael eu gwobrwyo, eu clywed a’u cynrychioli’n deg, yn ddiogel ac yn gallu gwneud cynnydd mewn amgylchedd iach, cynhwysol lle mae hawliau’n cael eu parchu”. Mae hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant yn hanfodol i nodweddion gwaith teg, da.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 370

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Build Back Fairer: Adolygiad COVID-19 Marmot. 2020 – Ar gael yn Saesneg yn unig

Institute of Health Equity

Coronafeirws a Gwaith Teg. 2020 – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Bevan

Pan fydd hyn i gyd drosodd: Adferiad ar ôl Coronafeirws. 2020

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Measur Gwaith Da: Adroddiad terfynol y Gweithgor Mesur Ansawdd Swyddi. 2018 – Ar gael yn Saesneg yn unig

CarnegieUK Trust

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig