Addysg a Hyfforddiant

Addysg a Hyfforddiant

Mae addysg yn benderfynydd ehangach iechyd pwysig ac yn garreg filltir allweddol ar gyfer llesiant trwy gydol cwrs bywyd. I’r boblogaeth yn gyffredinol, mae lefelau addysg uwch yn helpu i greu economïau cyfoethocach ac yn cael effaith gadarnhaol ar lefelau ymgysylltu cymdeithasol, ffactor pwysig yn creu cymdeithas fwy cydlynus, diogel ac iachach.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Adolygiad o Effaith Addysg ar Iechyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Institute of Public Health in Ireland

Cau’r Bwlch? Tueddiadau mewn Cyrhaeddiad Addysgol ac Anfantais – Ar gael yn Saesneg yn unig

Education Policy Institute

Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod a Ffynonellau Cadernid Plentyndod: Astudiaeth Ôl-weithredol o’u Cydberthynas ag Iechyd Plant a Phresenoldeb Addysgol – Ar gael yn Saesneg yn unig

BMC Public Health

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig