Y blynyddoedd cynnar

Y blynyddoedd cynnar

Caiff y blynyddoedd cynnar eu diffinio gan Lywodraeth Cymru fel y cyfnod mewn bywyd cyn genedigaeth hyd at ddiwedd y Cyfnod Sylfaen neu 0 i 7 oed. Mae’r blynyddoedd hyn yn gyfnod tyngedfennol i blant. Mae plant yn tyfu’n gyflym ac mae eu datblygiad corfforol a meddyliol yn cael ei effeithio gan yr amgylchedd y maent ynddo.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Pwysigrwydd plentyndod cynnar wrth fynd i’r afael â thegwch a datblygiad llythrennedd iechyd yn ystod cwrs bywyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Iechyd y Byd

Pecyn Cymorth Cymunedau Dysgu Cynnar: Canllaw ar Sail Tystiolaeth i Wella Canlyniadau Dysgu Cynnar Plant – Ar gael yn Saesneg yn unig

Save the Children

Llwybr Gwybodaeth y Blynyddoedd Cynnar

Llywodraeth Cymru

Gweddnewid Bywydau Ifanc ledled Cymru: Golwg ar y Ddadl Economaidd o blaid Buddsoddi yn y Blynyddoedd Cynnar

Pryfysgol Bangor

Y 1000 Diwrnod Cyntaf: Dull Iechyd y Cyhoedd o Gynorthwyo Rhieni

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig