Troseddwyr

Troseddwyr

Mae dros 78,000 o garcharorion yng Nghymru a Lloegr (tua 4,800 yn cael eu cadw ar ystâd carchardai Cymru) gyda rhyw 220,000 o droseddwyr ar brawf (Ystadegau Gwladol, 2021).  Mae ymchwil wedi dangos yn barhaus bod gan boblogaeth carchardai fwy o risg o fod â chyflwr iechyd meddwl y gellir cael diagnosis ohono, anhwylder camddefnyddio sylweddau, feirysau a gludir yn y gwaed ac iechyd corfforol gwael.  Mae tystiolaeth hefyd bod gan garcharorion iau a hŷn, menywod a’r rheiny o grwpiau lleiafrifoedd ethnig anghenion uwch neu fwy penodol na phoblogaeth carchardai yn gyffredinol.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Iechyd carchardai yng Nghymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Deall cyfraddau profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) ymysg poblogaeth o droseddwyr gwrywaidd yng Nghymru: Arolwg ACEs Carcharorion

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Iechyd meddwl mewn carchardai – Ar gael yn Saesneg yn unig

National Audit Office

Iechyd mewn carchardai: taflen ffeithiau ar gyfer 38 o wledydd Ewropeaidd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Iechyd y Byd

Iechyd mewn carchardai: Canllaw WHO i hanfodion iechyd mewn carchardai – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Iechyd y Byd

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig