Rhywedd

Rhywedd

Cyfeirir at nodweddion dynion, menywod, merched a bechgyn sydd wedi eu llunio’n gymdeithasol fel rhywedd.  Gall y nodweddion fod yn ymddygiad a rolau sydd yn gysylltiedig â bod yn ddyn, yn fenyw, yn fachgen neu’n ferch yn ogystal â’u perthynas â’i gilydd.  Gall rhywedd newid dros amser ac amrywio o ddiwylliant i ddiwylliant (Sefydliad Iechyd y Byd, nd).

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Cynllun Datblygu Cydraddoldeb Rhwng y Rhywiau yng Nghymru

Llywodraeth Cymru

Papur Trafodaeth Rhif 10: Cydraddoldeb (Anghydraddoldeb) rhwng y Rhywiau yn ystod Cwrs Bywyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Population Europe

Gwella Gofal Iechyd Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol: Deall a Dileu Anghyfartaleddau Iechyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

The Fenway Institute

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig