Plant a Phobl Ifanc

Plant a Phobl Ifanc

Plant a phobl ifanc yw’r rheiny sydd yn 0-24 oed ac yn cynnwys ychydig dros 30% o’r boblogaeth yng Nghymru.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Canllaw i Rieni a Gofalwyr am Effaith Bosibl y Rhyngrwyd ar Les eu Plentyn

Llywodraeth Cymru

Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru

Chwarae Cymru

Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Atlas Gordewdra Plentyndod – Adroddiad Llawn – Ar gael yn Saesneg yn unig

World of Obesity

Beth Nawr, 2019

Comisiynydd Plant Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig