Oedolion o Oedran Gweithio

Oedolion o Oedran Gweithio

Mae amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer 2019 yn dangos bod ychydig dros 1.9 miliwn o bobl yng Nghymru o oedran gweithio (16 – 64 oed) sydd yn cynrychioli 61.1% o gyfanswm y boblogaeth.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Lleihau anghydraddoldebau mewn iechyd ar draws cwrs bywyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Iechyd y Byd

Iechyd cyffredinol a salwch oedolion (Arolwg Cenedlaethol Cymru)

Llywodraeth Cymru

Cyflogaeth a diweithdra: Sut mae gwaith yn effeithio ar eich iechyd? 2019 – Ar gael yn Saesneg yn unig

The Health Foundation

Lles Cymru: 2020

Llywodraeth Cymru

Incwm sylfaenol i wella iechyd a llesiant y boblogaeth yng Nghymru?

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig