Anableddau Dysgu, Corfforol a Synhwyraidd

Anableddau Dysgu, Corfforol a Synhwyraidd

Mae data o’r Arolwg Adnoddau Teuluol 2019/20 (Yr Adran Gwaith a Phensiynau, 2021) yn awgrymu bod gan tua 900,000 o bobl neu 27% o boblogaeth Cymru anabledd.  Mae hyn yn uwch na chyfartaledd y DU o 22%.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Peidiwch â Dal yn Ôl: Pontio i oedolaeth yn achos pobl ifanc sydd ag anableddau dysgu

Comisiynydd Plant Cymru

Rhaglen gwella bywydau pobl ag anableddau dysgu

Llywodraeth Cymru

Anabledd a Chyflyrau yn ymwneud ag Iechyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Centers for Disease Control and Prevention

Anghydraddoldebau iechyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Office for National Statistics

Anabledd a thlodi yn nes ymlaen mewn bywyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Joseph Rowntree Foundation

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig