Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsryweddol (LHDT+)

Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsryweddol (LHDT+)

Yn 2018, roedd gan Gymru boblogaeth o ryw 81,000 o bobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsryweddol (LHDT+) (StatsCymru, 2020).  Mae gan bobl LHDT+ yr un anghenion iechyd â phobl heterorywiol ond mae ymchwil yn dangos bod gan y boblogaeth LHDT+ fwy o risg o rai cyflyrau iechyd corfforol a meddyliol.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

LGBT ym Mhrydain – Adroddiad Iechyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Stonewall

Gwybodaeth a chyngor am LGBT – Ar gael yn Saesneg yn unig

Age Cymru

Dod allan – cyngor ac arweiniad i rieni – Ar gael yn Saesneg yn unig

Stonewall

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig