Gofalwyr

Gofalwyr

Yn y DU, mae dros 9 miliwn o ofalwyr di-dâl ac amcangyfrifwyd mai 487,000 o ofalwyr oedd yng Nghymru yn 2019 (Carers UK, 2020).   Yn ystod pandemig COVID-19, roedd nifer y gofalwyr yng Nghymnru wedi cynyddu i ryw 683,000 – un rhan o bump o’r boblogaeth (Carers UK, 2020).

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Strategaeth ar gyfer gofalwyr di-dâl

Llywodraeth Cymru

Sut i brofi staff cartrefi gofal am COVID-19

Llywodraeth Cymru

Galluogi Gofalwyr Ifanc i fynd ar drywydd eu huchelgeisiau mewn bywyd a chyflawni eu potensial llawn – Ar gael yn Saesneg yn unig

ME-WE Project

Adroddiad Ymchwil Wythnos Gofalwyr 2020 – Ar gael yn Saesneg yn unig

Carers UK

Bodloni Anghenion Iechyd a Lles Gofalwyr Ifanc – Ar gael yn Saesneg yn unig

Local Government Association

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig