Oedolion hŷn

Oedolion hŷn

Mae pobl yn fyd-eang yn byw’n hwy ac mae hyn yn gofyn am newidiadau i’r ffordd y mae cymdeithas yn cael ei strwythuro ar draws pob sector yn cynnwys iechyd a gofal cymdeithasol, gwaith, tai a thrafnidiaeth (WHO, 2018).   Yng Nghymru, roedd disgwyliad oes ar enedigaeth yn 2017-2019 yn 78.5 o flynyddoedd ar gyfer dynion ac 82.3 o flynyddoedd ar gyfer menywod (Ystadegau Gwladol, 2021).  Mae bellach dros 600,000 o bobl yn 65 oed ac yn hŷn ac erbyn 2040, disgwylir y bydd hyn yn cynyddu i fwy na 850,000 gyda thros 53,000 o bobl yn 90 oed ac yn hŷn (StatsCymru, 2020).

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Strategaeth ar gyfer pobl hŷn 2013 i 2023

Llywodraeth Cymru

Gwneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio

Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Pecyn Cymorth: Llywio’ch ffordd Trwy Wasanaethau Cymdeithasol

Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Sefyllfa Bolisi: Heneiddio’n Iach – Ar gael yn Saesneg yn unig

The Association of Directors of Public Health

Byw yn dda yn hirach: Y ddadl economaidd dros fuddsoddi yn iechyd a llesiant pobl hŷn yng Nghymru

Prifysgol Bangor

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig