Iechyd Mamau a Babanod Newydd-anedig

Iechyd Mamau a Babanod Newydd-anedig

Mae iechyd mamau yn cyfeirio at iechyd cyn ac yn ystod cenhedlu, iechyd menywod yn ystod beichiogrwydd, genedigaeth a’r cyfnod ôl-enedigol. Mae iechyd amenedigol yn cyfeirio at iechyd ar ôl cwblhau 22 wythnos o feichiogrwydd hyd at 7 diwrnod ar ôl genedigaeth. Mae iechyd babanod newydd-anedig yn cyfeirio at fis cyntaf bywyd babanod.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Iechyd mamau a babanod newydd-anedig – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Iechyd y Byd

Y dechrau gorau mewn bywyd. Bwydo ar y fron ar gyfer atal clefydau anhrosglwyddadwy a chyflawni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn Rhanbarth Ewropeaidd WHO (2020) – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Iechyd y Byd

Mamolaeth a’r blynyddoedd cynnar

Llywodraeth Cymru

Trosolwg o’r Rhaglen Plant Iach Cymru

Llywodraeth Cymru

Gofal mamolaeth yng Nghymru gweledigaeth 5 mlynedd ar gyfer y dyfodol (2019-2024)

Llywodraeth Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig