Y Newid yn yr Hinsawdd

Y Newid yn yr Hinsawdd

Er y gall cynhesu byd-eang greu rhai manteision lleol, fel llai o farwolaethau yn y gaeaf mewn hinsawdd tymherus a chynnydd o ran y bwyd a gynhyrchir mewn rhai ardaloedd, mae effeithiau cyffredinol newid yn yr hinsawdd ar iechyd yn debygol iawn o fod yn negyddol gan amlaf. Mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar y ffactorau cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n dylanwadu ar iechyd – awyr iach, dŵr yfed diogel, digon o fwyd, a lloches ddiogel.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Ffyniant i Bawb: Cymru sy’n Effro i’r Hinsawdd

Llywodraeth Cymru

Ymrwymiad Cymru i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd

Llywodraeth Cymru

Newid Hinsawdd 2021: Sylfaen Gwyddorau Ffisegol – Ar gael yn Saesneg yn unig

Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd

Gweithio gyda’n gilydd i gyrraedd sero net: cynllun Cymru gyfan

Llywodraeth Cymru

Cymunedau a Newid Hinsawdd yng Nghymru’r Dyfodol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig