Mae datblygu cynaliadwy yn derm eang i ddisgrifio polisïau, prosiectau a buddsoddiadau sydd yn rhoi buddion heddiw heb aberthu iechyd amgylcheddol, cymdeithasol a phersonol yn y dyfodol.  Caiff y polisïau hyn eu disgrifio’n aml fel rhai gwyrdd am eu bod yn canolbwyntio ar gyfyngu effaith datblygiad ar yr amgylchedd.  Fodd bynnag, mae buddion datblygu cynaliadwy hefyd yn cael eu teimlo ar draws croestoriad eang o iechyd a lles dynol, yn cynnwys lleihau llygredd a chlefydau’n ymwneud â’r amgylchedd, canlyniadau iechyd gwell a llai o straen. (Sefydliad Iechyd y Byd, 2021)

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Cyfleoedd Gwyrdd: Cefnogi Adferiad Gwyrdd yng Nghymru ar ôl COVID-19 drwy nodi’r cyfleoedd i gefnogi iechyd y boblogaeth drwy ddulliau cynaliadwy

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy: canllaw

Llywodraeth Cymru

Nodau Datblygu Cynaliadwy: Sicrhau mynediad at ddŵr a glanweithdra i bawb – Ar gael yn Saesneg yn unig

United Nations

Adnoddau ar gyfer Iechyd Cynaliadwy: Helpu sefydliadau ac unigolion i ystyried yr amgylchedd naturiol ac iechyd y blaned a phobl ym mhopeth a wnânt

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig