Amgylchedd Naturiol

Amgylchedd Naturiol

Mae’r nwyddau a’r gwasanaethau y mae’r amgylchedd yn eu darparu ar ein cyfer – aer, bwyd, lloches a dŵr, yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles dynol. Yn ogystal, mae cyswllt ag amgylcheddau naturiol, a defnydd ohonynt, fel coetir neu’r môr, hefyd yn cael effaith uniongyrchol ar iechyd dynol.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Prosbectws Iechyd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016: y newid yn yr hinsawdd

Llywodraeth Cymru

Creu lleoedd a mannau iachach ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040

Llywodraeth Cymru

Cyfleoedd Gwyrdd: Cefnogi Adferiad Gwyrdd yng Nghymru ar ôl COVID-19 drwy nodi’r cyfleoedd i gefnogi iechyd y boblogaeth drwy ddulliau cynaliadwy

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig